Dzięki wielu staraniom, eksperci MaWo Group doprowadzili do komisji i debaty w parlamentarnej komisji ustawodawczej. Dzięki temu spotkaniu polscy parlamentarzyści mogli usłyszeć o realnych problemach związanych z wprowadzeniem przepisów Pakietu Mobilności.

MaWo Group zainicjowało spotkanie w Sejmie RP w sprawie polskiego transportu, które odbyło się dzięki wsparciu i organizacji posła Witolda Zembaczyńskiego. Przygotowaliśmy wykłady i debatę sejmowa. Prezesi MaWo Group, Mariusz Frąc i Wojciech Romaniuk, byli twarzą tego eksperckiego spotkania, poruszającego kluczowe kwestie związane z wejściem w życie przepisów Pakietu Mobilności. Celem spotkania było przedstawienie propozycji rozwiązań, które pozwolą dostosować działalność polskich przewoźników do nowych regulacji prawnych.

Dodatkowym tematem spotkania była kwestia rozłąkowego w transporcie, na którego nowe znaczenie jako pierwsze w Polsce zwróciło uwagę właśnie MaWo Group. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców pojawiło się podczas debaty w kontekście propozycji likwidacji diet i ryczałtów. To było naprawdę bardzo dobre spotkanie.

W trakcie spotkań eksperckich wspierało nas dwoje gości specjalnych. Magdalena Michalak z www.etransport.pl , która przedstawiła wizję świata transportu za 10 lat oraz Mariusz Hendzel właściciel Kancelarii Transportowej PIP-ITD, który skupił się problemie diet dla kierowców. Mariusz Hendzel zaznaczył, że jesteśmy dla siebie konkurencją, ale w ważnych sprawach dla polskiego transportu musimy mówić jednym głosem.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do Sejmu RP na to niezwykle ważne dla polskiego transportu spotkanie i aktywny udział w debacie. Posłom i senatorom różnych opcji politycznych oraz przedstawicielowi środowiska kierowców, Prezesowi Stowarzyszenia Polski Traker – Andrzejowi Łabęckiemu.

Szczególnie dziękujemy posłowi Witoldowi Zembaczyńskiemu za możliwość przedstawienia w polskim parlamencie najbardziej palących problemów dotykających aktualnie polskich przedsiębiorców transportowych. Tutaj musimy zaznaczyć, że poseł Zembaczyński był pierwszym posłem, który zainteresował się problemem Pakietu Mobilności i kondycją polskiej branży transportowej.

Jesteśmy zawiedzeni brakiem przedstawicieli dwóch największych stowarzyszeń transportowych w Polsce, którzy w swoich statutach mają obowiązek dbania o interesy naszych przewoźników. Dlatego w tym miejscu bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu Józefowi Stelmachowskiemu z Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych oraz Mariannie Ścigale z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych. Ale najważniejsze jest to, że spotkanie, wystąpienia ekspertów oraz debata sprowokowały organizatora do stworzenia sejmowej grupy roboczej, która ma zacząć pracę nad propozycjami zmiany części przepisów, które mają lepiej chronić polski transport. I z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Dziękujemy, Mawo Group.