KSIĘGOWOŚĆ I KADRY W TRANSPORCIE

Księgowość i kadry dla firm transportowych

MaWo Group dysponuje zespołem specjalistów, którzy rozwiążą każdy problem księgowy i kadrowy w branży transportowej. Oferujemy pełny zakres usług księgowo–kadrowych, który potrafimy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Z nami wyliczysz koszty i podatki w transporcie, wdrożysz najlepsze metody optymalizacji transportu oraz uporządkujesz teczki osobowe kierowców w ramach usługi kadrowej.

Kadry i płace w branży transportowej, to nie tylko rozliczanie i składanie dokumentacji w ZUS. Oferujemy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo–płacowej, optymalizując koszty transportu i doradzając na każdym etapie zatrudnienia kierowców. Kadry i płace transportowe (koszty, teczki osobowe, podatki) są dużo bardziej skomplikowane od tych tradycyjnych, z uwagi na złożoność rozliczeń czasu pracy i przełożenia owych rozliczeń na płace pracownicze. Kolejną kwestią jest odpowiedzialność za powierzone mienie oraz poprowadzenie dokumentacji pracowniczych w taki sposób, aby zabezpieczały one interesy pracodawcy.

 

Księgowość dla transportu

Profesjonalna księgowość dla transportu

Od początku działalności specjalizujemy się w księgowości transportowej, co jest odpowiedzią rynku na problemy księgowych pracujących w firmach transportowych. Brak spójności przepisów prawnych i finansowych powoduje, że księgowi mieli sporo wątpliwości czy np. ujmować w kosztach diety kierowców. W naszej branży kolejną trudnością jest transakcja zagraniczna oraz odpowiednia optymalizacja kosztów w transporcie. Tym samym potrzebujemy bieżącej wiedzy na temat rozpoznania danych kosztów i musimy dopasować rozliczenia obowiązujące wewnątrz Unii Europejskiej.

Wspieramy naszego klienta na każdym etapie czynności kontrolnych. Począwszy od przygotowania dokumentacji do wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonej weryfikacji, kończąc na analizie protokołu pokontrolnego.

Główną siłą MaWo Group jest skuteczne wdrażanie metod optymalizacji transportu i kompleksowa obsługa firm logistycznych

Poza tym, że specjalizujemy się w księgowości transportowej, obsługujemy też firmy spoza branży. Doradzamy także w sferze zmian w spółkach handlowych.

Usługa księgowa dla przedsiębiorstw z branży transportowej to między innymi:

 • koszty w transporcie,
 • podatki w transporcie,
 • weryfikacja źródeł nadpłaconego podatku,
 • raporty rentowności spedycji i transportu,
 • optymalizacja kosztów w transporcie wraz z podziałem na konkretne auta i kierowców,
 • obsługa administracyjną dokumentacji transportowej,
 • ubieganie się o zwrot podatku VAT naliczonego w krajach Unii Europejskiej,
 • doradztwo podatkowe dla firm transportowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

Usługa kadrowa dla firm transportowych obejmuje między innymi:

 • prowadzenie teczek osobowych kierowców,
 • administracja płac – naliczanie wynagrodzeń oraz świadczeń,
 • ewidencja czasu pracy kierowców – rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie karty kierowców oraz poleceń wyjazdów służbowych,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie i dzieło,
 • consulting w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie rozliczenia z urzędami: ZUS, US, PFRON.

Oferta dla transportu

ROZLICZENIA KIEROWCÓW

Specjalizujemy się w ewidencji czasu pracy kierowców oraz obszarach ściśle z nia powiazanych.

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Oferujemy pełny zakres usług księgowo – kadrowych, który potrafimy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

OBSŁUGA PRAWNA

MaWo Group zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm transportowych.

Platforma IMI / Licencje

MaWo Group szuka najlepszych rozwiązań dla firm transportowych, także tych, którzy swoją działalność prowadzą na terenie Europy.

SZKOLENIA

Stworzyliśmy pakiet szkoleń, który pomaga lepiej prowadzić przedsiębiorstwo zajmujące się transportem.

Narzędzia IT

MaWo Group wprowadza także narzędzia z zakresu IT, które ułatwiają zarządzanie i podnoszą jakość pracy w transporcie.

Księgowość dla transportu – najczęściej zadawane pytania

Nasi eksperci od lat udzielają porad w zakresie optymalizacji kosztów w transporcie czy prowadzenia spraw związanych z kadrami. MaWoGroup działa także jako biuro rachunkowe dla firm odpowiadających za realizowanie przewozów. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zagadnienia, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas nasi klienci.

Co powinny zawierać teczki osobowe kierowcy?

Zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku obowiązuje podział aktów osobowych pracowników, zatrudnionych po 1 stycznia tegoż roku, na 4 grupy.

 • Grupa A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i otrzymane orzeczenia,
 • Grupa B – obejmuje dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika oraz przebiegiem stosunku zatrudnienia,
 • Grupa C – dotyczy dokumentów opisujących rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy,
 • Grupa D – związana jest z dokumentami informującymi o karach zastosowanych wobec pracownika.

Do najważniejszych dokumentów, jakie powinny znajdować się w teczce osobowej kierowcy zaliczamy m.in.:

 • potwierdzenie odbycia szkoleń (np. szkolenia BHP),
 • informacje przekazywane pracownikom na temat bezpieczeństwa,
 • aktualne badania lekarskie,
 • informacje umożliwiające prawidłowe naliczenie wypłaty pracownika, składek odprowadzanych do ZUS i podatków,
 • określenie zakresu czynności wykonywanych przez pracownika,
 • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (jeżeli strony takową zawierały)

Teczka osobowa kierowcy zabezpiecza interesy pracodawcy i jest potwierdzeniem wywiązywania się z jego obowiązków względem personelu.

Jakie są metody optymalizacji kosztów w transporcie?

Rozwiązania, jakie mogą skutecznie wspomóc optymalizację kosztów w transporcie, są dobierane w pełnej zgodności ze specyfiką, jaką odznacza się określona działalność. W dużej mierze są one oparte na odpowiednim ułożeniu struktur firmy z uwzględnieniem najlepszej formy opodatkowania oraz możliwości, jakie dają aktualne ustawy podatkowe.

Przedstawiamy schemat wspomagający optymalizację kosztów w firmie transportowej:

 • przeprowadzenie audytu określającego aktualną sytuację firmy,
 • analiza wielkości floty pojazdów wraz z analizą skali ich wykorzystania.
 • dokładne określenie możliwości pracowników i samej firmy.
 • wdrożenie systemu optymalizacyjnego na podstawie zgromadzonych informacji.

Przykładowe rozwiązania:

 • unikanie tras bez przewożonego towaru,
 • korzystanie z nowoczesnych modeli pojazdów,
 • dokładne opracowywanie tras,
 • dopracowanie obiegu wykorzystywanych materiałów (np. palet).

Ostatnie zmiany w prawie wymagają podziału uzyskanego przychodu na dochód przeznaczony na cele inwestycyjne oraz dochód przekierowywany do majątku prywatnego, jaki nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Proponowane przez nas metody optymalizacji kosztów transportu ułatwiają również nowoczesne narzędzia, dzięki którym można z powodzeniem planować trasy włącznie z miejscami przeładunku, gromadzić dane o przejazdach, a także kontrolować zużycie paliwa podczas kursu i efektywnie organizować czas pracy kierowców, wraz z ustaleniem czynników, jakie utrudniają optymalizację.

Jakie są stawki podatków w transporcie?

Stawki są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności z zakresu usług transportowych i wynoszą kolejno:

 • 5,5% – stawkę tę przyjmuje się w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z przewozem towaru z wykorzystaniem samochodów, których ładowność jest większa niż 2 tony.
 • 8,5% – jest to stawka podatku w transporcie towaru z wykorzystaniem innego rodzaju pojazdów, niż tabor samochodowy, których ładowność nie przekracza 2 ton.
 • 9% – stawka dotyczy tzw. “małych podatników” lub podatników rozpoczynających działalność, przy czym podstawą opodatkowania są przychody inne niż pochodzące z zysków kapitałowych.
 • 17% – stawka stosowana w przypadku prowadzenia działalności bez zatrudniania osób na umowę o pracę, dzieło, zlecenie lub inne umowy o podobnym charakterze.
 • 19% – z tej stawki mogą korzystać osoby prowadzące w tym samym czasie działalność gospodarczą i świadczą usługi byłemu lub obecnemu pracodawcy.

MaWo Group to lider w branży transportowej, któremu ufa coraz więcej klientów.

Jesteśmy dumni z tego, że udało nam zbudować firmę, która daje nam satysfakcję i możliwość rozwoju a naszym klientom bezpieczeństwo i zadowolenie. Dbamy o bezpieczeństwo finansowe klientów. Specjalizujemy się w kadrach kierowców i księgowości transportowej. Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców w instytucjach finansowych i kontrolujących.

Rachunkowość firm transportowych

Zaufali nam

Business Centre Club
ICO
Związek pracodawców
ORSOBHP
etransport.pl
Business Centre Club