OBSŁUGA PRAWNA FIRM TRANSPORTOWYCH

Obsługa prawna dla transportu

MaWo Group zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm transportowych.

Doskonale znamy wszystkie akty prawne, które mają wpływ na naszą branżę. Znamy problemy związane z tzw. prawem transportowym, zarówno w Polsce, jaki i w krajach Unii Europejskiej. Mamy możliwość reprezentowania naszego klienta w sądzie na każdym etapie rozprawy.

Sporządzamy opinie prawne zawierające wszystkie zmiany związane z wprowadzaniem nowych przepisów. Prowadzimy sprawy cywilne, karne i administracyjne poprzez zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Na bieżąco informujemy swoich klientów o zmianach w przepisach, które są istotne dla działalności transportowej. Uczestniczymy i wspieramy przedsiębiorcę w trakcie postępowań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowujemy pisma i odwołania od decyzji organów administracji publicznej.

Prowadzimy postępowania likwidacyjne dotyczące szkód komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. Ustalamy zakres odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody i dochodzimy roszczeń z tego tytułu. Zajmujemy się także windykacją należności związanych ze świadczonymi usługami w kraju i zagranicą.

Specjalizujemy się w umowach cywilnoprawnych związanych z przewozem, prawem pracy i prawem cywilnym. Doradzamy także, w zakresie nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami.

MaWo Group szuka najlepszych rozwiązań prawnych dla branży transportowej.

Oferta

ROZLICZENIA KIEROWCÓW

Specjalizujemy się w ewidencji czasu pracy kierowców oraz obszarach ściśle z nia powiazanych.

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Oferujemy pełny zakres usług księgowo – kadrowych, który potrafimy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

OBSŁUGA PRAWNA

MaWo Group zapewnia profesjonalną obsługę prawną firm transportowych.

EUROPA I NUMER ALARMOWY

MaWo Group szuka najlepszych rozwiązań dla firm transportowych oferując wsparcie językowe dla kierowców prowadzących dzialalność na terenie Europy.

SZKOLENIA

Stworzyliśmy pakiet szkoleń, który pomaga lepiej prowadzić przedsiębiorstwo zajmujące się transportem.

Narzędzia IT

MaWo Group wprowadza także narzędzia z zakresu IT, które ułatwiają zarządzanie i podnoszą jakość pracy w transporcie.

MaWo Group to lider w branży transportowej, któremu ufa coraz więcej klientów.

Jesteśmy dumni z tego, że udało nam zbudować firmę, która daje nam satysfakcję i możliwość rozwoju a naszym klientom bezpieczeństwo i zadowolenie. Dbamy o bezpieczeństwo finansowe klientów. Specjalizujemy się w kadrach kierowców i księgowości transportowej. Skutecznie reprezentujemy przedsiębiorców w instytucjach finansowych i kontrolujących.

Rachunkowość firm transportowych

Zaufali nam

Business Centre Club
ICO
ECDDP
ECDDP
ORSOBHP
ORSOBHP
etransport.pl
Związek pracodawców