Wprowadzone w Europie płace minimalne, obejmujące także kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe, obligują do zastosowanie przy rozliczaniu wynagrodzeń w transporcie tzw. płac sektorowych. Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek, w przypadku niektórych rodzajów transportu np. kabotaż, wyrównywania wynagrodzeń kierowców do minimalnego wynagrodzenia kraju, którego kierowca odwiedza wykonując swoje obowiązki