Rozliczanie kierowców zawodowych jest bardziej skomplikowane od rozliczania innych grup pracowników. Zwykłe biura rachunkowe mają problem z rozliczaniem kierowców z powodu braku wiedzy dotyczącej rozliczania kierowców międzynarodowych (uwzględnienie przepisów krajowych i europejskich), nieumiejętnością odczytywania ewidencji czasu pracy kierowców, przenoszenia danych z tychże ewidencji do systemów płacowych oraz piętrzących się trudności systemowych (niedostosowania systemów kadrowych do potrzeb rozliczania wynagrodzeń kierowców międzynarodowych).

Koronnym atutem powinny w tym przypadku być oszczędności wynikające zarówno z czasu, jaki zyskuje właściciel firmy transportowej, gdy nie jest angażowany w wymianę informacji, przekazywanie danych pomiędzy kadrowym/księgowym a podmiotem rozliczającym ewidencje kierowców, jak również, a może i przede wszystkim pewność prawidłowości wyliczeń zarówno ewidencji czasu pracy i wynagrodzeń kierowców, jaki i zobowiązań składkowo-podatkowych firmy. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość bieżącej analizy sytuacji w firmie, dostosowanie i optymalizacja zastosowanych rozwiązań indywidualnie do potrzeb danego klienta.

Na polskim rynku zwykłych biur rachunkowych wygląda to tak, że jeśli wykonują ewidencję, to nie wykonują kadr lub odwrotnie. Czasami posiłkują się podwykonawcami, ale najczęściej takie rozwiązania nie przynoszą dobrych rezultatów. Przede wszystkim rozmywa się odpowiedzialność.  W MaWo Group jest wszystko w jednym miejscu oparte o całe zaplecze specjalistów. Poza tym bierzemy odpowiedzialność za kompleksowość swoich usług, także podczas kontroli podmiotów do tego uprawnionych, tj. US, ZUS czy ITD.