Ministerstwo Finansów zgodnie z zapowiedziami ogłosiło przesunięcie wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KseF). 

KRZYSZTOF DYBO, ekspert ds. księgowych i prezes MaWo Group dla tygodnika Gazeta Finansowa:

– Ma ono nastąpić w dwóch terminach: 1 lutego 2026 roku dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln PLN (z podatkiem) i 1 kwietnia 2026 roku dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

– Coraz więcej wiemy o planowanych zmianach w obowiązkowym systemie e-Faktur. Zapowiedziane zostały główne założenia jego funkcjonalności. W obecnie ogłoszonym projekcie nowelizacji ustawy o VAT potwierdza się pierwsza z dat wdrożenia KseF – 1 lutego 2026 roku. Jednocześnie ministerstwo zapowiedziało drugi projekt nowelizacji VAT, w którym ma pojawić się zapowiadane etapowe wdrożenie zmian wraz z merytorycznymi propozycjami odroczeń niektórych rozwiązań. Po konsultacjach z podatnikami oraz przeprowadzonym audycie biznesowo-technologicznym uznano za istotne półroczne odroczenie m.in. obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF, kar za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur czy też dopuszczenie do obrotu faktur wystawianych z kas rejestrujących. Korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie powszechnego trybu offline umożliwiającego wystawienie faktury poza systemem KseF.

Poinformowano także, że w Ministerstwie Finansów będzie powołany specjalny zespół specjalistów do spraw architektury IT KSeF. Podmioty, które już technicznie przygotowywały się do wdrożenia KseF, będą zmuszone do zmodyfikowania dotychczas wykonanych rozwiązań. Obecnie trudno jest określić w jakim kształcie ostatecznie system zostanie wdrożony przez Ministerstwo Finansów. Możemy uznać, że prace nad systemem rozpoczynają się w dużej mierze na nowo. Główne obawy przedsiębiorców wzbudza ogłoszona konieczność większościowej przebudowy architektury systemu. Ministerstwo zapewniło, że weźmie pod uwagę już poczynione wdrożenia i uwzględni poniesione przez firmy koszty w konsultacjach.

MaWo Group wie, jak poradzić sobie z KseF.

Wszystkie usługi dla transportu w jednym miejscu.

www.mawogroup.pl