MaWo Group jako pierwsze w Polsce zwróciło uwagę na problem rozłąkowego. Dla polskiego transportu jest to bardzo ważne zagadnienie, a w kontekście wkraczającego pakietu mobilności jeszcze ważniejsze. Prezes grupy Wojciech Romaniuk, analizował sprawę i próbował zainteresować nią osoby odpowiadające za legislację w Polsce. Niewielu naszych posłów interesuje się nami – transportowcami. Udało się przedstawić problem posłowi Witoldowi Zembaczyńskiemu, który złożył już interpelację w sprawie uregulowania świadczenia rozłąkowego do ministra rozwoju, pracy i technologii oraz ministra infrastruktury.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3CCC4

Temat rozłąkowego powraca w kontekście Pakietu Mobilności, który jest zbiorem przepisów, który ponownie wymusił zainteresowanie transportem w Polsce. Faktycznie tak jest, że konsekwencje przepisów pakietu będą odczuwalne w całej Europie, ale szczególnie mogą wpłynąć niekorzystnie na rynek polskich firm transportowych. Pakiet Mobilności spowoduje wypłatę wynagrodzeń, kierowcom polskich przewoźników, w wysokości pensji minimalnych określonych przez poszczególne kraje Unii Europejskiej. Taka sytuacja będzie powodować większe koszty u polskich przedsiębiorców, a co za tym idzie, zmniejszenie atrakcyjności na europejskim rynku. I tutaj może nam pomóc dobre zdefiniowanie świadczenia dla pracownika, jakim jest rozłąkowe, które w krajach UE jest traktowane jako stała część wynagrodzenia.

Jeżeli potraktujemy rozłąkowe w taki sam sposób, jak w innych krajach europejskich, to polski pracodawca – właściciel firmy transportowej – nie poniesie dodatkowych kosztów, będzie postępował zgodnie z regulacjami określonymi w Pakiecie Mobilności i co najważniejsze, nie obniży swojej konkurencyjności rynkowej. Pracownik – kierowca, także odniesie realne korzyści z takiej zmiany. Kierowcy zawsze byli rozliczani w sposób specyficzny. Wynika to z pozornych oszczędności, ale także skomplikowanych przepisów, z jakimi mamy do czynienia w przypadku rozliczania kierowców. Tutaj ważny jest aspekt tzw. rozłąkowego, które powinno być wypłacane. Ten, jak i inne dodatkowe składniki wynagrodzenia będą wykazywane na liście płac kierowcy. To będzie duża korzyść dla kierowców, ponieważ będzie mógł wykazać dodatkowe oficjalne wynagrodzenie starając się np. o kredyt bankowy.  W konsekwencji umocni jego związek z przedsiębiorstwem i zmniejszy zagrożenie utratą miejsca pracy.

W Polsce nadal brakuje około 100 tysięcy miejsc pracy dla kierowców. Dlatego odgórnie powinniśmy zadbać o większe znaczenie tego zawodu, a także jego prestiż społeczny. Wysokość rozłąkowego równa się 95% wysokości diety. Widać wyraźnie, że przy identycznych kwocie wypłacanej kierowcy, najwyższe koszty są w przypadku płacy minimalnej w UE, tutaj w Niemczech. Najbardziej atrakcyjna dla pracownika kierowcy wersja jest ta, z wliczonym do podstawy rozłąkowym.  

Państwo polskie wyłącznie zyska na tej zmianie, zostanie ograniczona częściowo tzw. szara strefa, ponieważ dzisiaj wynagrodzenie pracownika – kierowcy jest ukrywane w dietach i ryczałtach za nocleg. Skarb Państwa nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Wartością dodaną, ale niezwykle cenną, będzie poprawienie wizerunku Polski i polskich przewoźników wśród europejskiej branży transportowej. Rozłąkowe pojawia się w polskich przepisach prawa. Jednak tych przykładów jest bardzo niewiele. Najczęściej możemy je spotkać w Kodeksie Pracy, Zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz przepisach branżowych tj. ustawa o pracownikach urzędów państwowych czy Sądzie Najwyższym. Jednakże nie jest traktowane jako stała część wynagrodzenia, nie jest naliczane lub wyszczególniane ze względu na  przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe. Ten składnik wynagrodzenia jest swego rodzaju zadośćuczynieniem i nie powinien podlegać opodatkowaniu i objęciu ubezpieczeniami społecznymi, podobnie jak podróż służbowa w delegacji.

Będziemy informować Was, co dzieje się w sprawie. O problemie rozłąkowego będziemy informować całą branżę transportową. Przedsiębiorców transportowych zainteresowanych problemem zachęcamy do kontaktu z MaWo Group.