20 maja (piątek), ta magiczna data zbliża się w tempie błyskawicy. To ostatni dzień, w którym międzynarodowi przewoźnicy transportujący towary pojazdami o d.m.c. 2,5-3,5t mogą wyrobić stosowną licencję. Nazajutrz jazda bez wymaganego zaświadczenia grozi karą w wysokości nawet 12 000 zł.

Odwlekanie działań „na ostatnią minutę” to dość popularna cecha, nie tylko w Polsce. – Firmy wykonujące międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami/zespołami pojazdów o d.m.c. powyżej 2,5t i poniżej 3,5t miały 3 miesiące, by uzyskać licencję. Już 21 lutego pojawiła się możliwość składania wniosków w tej sprawie. Od 21 maja 2022 roku wspomniani przewoźnicy, wyjeżdżając z towarami poza Polskę do krajów UE, muszą posiadać licencję wspólnotową. Za wykonywanie transportu bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji grozi kara pieniężna do 12 000 zł – mówi Wioletta Siegień, kierownik dział licencji w MaWo Group.  

Warunki uzyskania licencji

Chcąc transportować towary między krajami Unii Europejskiej, należy m.in. uzyskać/posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (koszt 1000 zł). Zarządzający transportem musi także posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

Przewoźnicy użytkujący poza Polską auta o d.m.c powyżej 3,5t mają te dokumenty, muszą więc jedynie zgłosić każde użytkowane auto o d.m.c. 2,5-3,5 t i poprosić o wypis z posiadanej licencji wspólnotowej.

Gorzej, gdy dany podmiot nie ma licencji. Aby ją otrzymać, należy spełnić szereg wymogów, takich jak:

  • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowej potwierdzonego egzaminem państwowym,
  • zabezpieczenie finansowe w ciągu całego roku – 1800 euro na pierwszy zgłoszony pojazd, 900 euro na każdy kolejny,
  • wykazanie dobrej reputacji, której przejawem będzie zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa podatkowe, drogowe, dotyczące prawa upadłościowego, narkotyków.
  • „bazę transportową” w kraju UE, z miejscami dla co najmniej 1/3 zgłoszonych pojazdów.

Warto również pamiętać, że firmy transportujące autami d.m.c 2,5-3,5t będą podlegały przepisom pakietu mobilności. Poza tym kierowcy spoza UE muszą uzyskać świadectwo kierowcy, wydawane na podstawie badań psychologicznych i zdrowotnych.

Pomoc pewnego partnera

Przepisy i wymagania nie dla wszystkich są zrozumiałe, ale można skorzystać z zewnętrznej pomocy da firm transportowych. – Pomoc MaWo przy uzyskaniu licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest kompleksowa. Pośredniczymy w zdobyciu szeregu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o licencję, począwszy od Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, po uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w imieniu reprezentantów firmy. Wspieramy na każdym etapie współpracy oraz wyjaśniamy niezrozumiałe dla klienta kwestie, tak by licencja została uzyskana w sposób szybki i sprawny – mówi Wioletta Siegień z MaWo Group.

W praktyce zmiana prawa będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe, zmniejszenie tzw. szarej strefy a co za tym idzie wyrównanie konkurencyjności podmiotów. Dotychczas przewozy mógł wykonywać właściwie każdy posiadający działalność gospodarczą i pojazd. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy nie dotyczą międzynarodowego i krajowego przewozu osób, transportu towarów wewnątrz Polski, przejazdów z towarem na potrzeby własne, a także aut o d.m.c. poniżej 2,5t. 

Bez taryfy ulgowej

Czy przewoźnicy mogą liczyć na taryfę ulgową? – Moim zdaniem po dacie granicznej 20 maja 2022 roku pojawią się wzmożone kontrole, w celu weryfikacji posiadania licencji. Organy kontrolne będą chciały pokazać przewoźnikom, że przepisy są egzekwowane i za ich nieprzestrzeganie kara jest dotkliwa. Prawdopodobnie kary nie będą najwyższe z możliwych, lecz mimo wszystko na tyle znaczące, by zminimalizować liczbę transportów bez stosownych dokumentów – analizuje Wioletta Siegień z MaWo Group.

Za 4 lata kolejne zmiany. Przewoźnicy użytkujący auta d.m.c. do 3,5t będą musieli zainstalować tachografy, a kierowcy przestrzegać limitów czasu pracy, dotychczas dotyczących użytkowników ciężarówek. Tymczasem firmom, które jeszcze nie dokonały stosownych czynności związanych z licencjami na transport międzynarodowy, radzimy pośpiech. Czasu zostało naprawdę niewiele.