Od kilku miesięcy jeden z prezesów MaWo Group – Wojciech Romaniuk, pracuje nad rozstrzygnięciem kwestii rozłąkowego. Budzi ono wiele wątpliwości. Pomimo rozmów z właścicielami firm transportowych oraz posłami, temat rozłąkowego pozostaje nierozwiązany. 

W tylu krajach transport drogowy działa i ma się dobrze bez specjalnych ustaw, rozporządzeń itd. To z kolei mogłoby sprowokować kolejne branże do żądań lub pozwów sądowych. Mamy równość wobec prawa i tego się trzymajmy. Nie mnóżmy prawa, mamy go pod dostatkiem. Dokonajmy zmian legislacyjnych i nie twórzmy nowych przepisów, których mamy już chyba najwięcej w Europie – apeluje Prezes Romaniuk i dodaje: Świadczenie rozłąkowe jest składnikiem wynagrodzenia uznawanym w  pakiecie mobilności, jako część płacy minimalnej. To może być naszym „wytrychem”. Jest to co prawda owe 30 zł bez składek na ZUS i podatku. Kwestia w tym, aby ta kwota była wyższa, co nie obciąży tak bardzo pracodawców. Tu konieczna jest zmiana legislacyjna.

Pełny artykuł czytaj na https://www.etransport.pl/wiadomosc,64425,swiadczenie_rozlakowe_lekiem_na_cale_zlo.html