Skutki podwyżek paliwa na firmy transportowe

Skutki podwyżek paliwa na firmy transportowe

Niemal każdy produkt na pewnym etapie łańcucha dostaw jest przewożony ciężarówkami. Produkcja, usługi, handel, życie prywatne – w bliższym bądź dalszym zakresie mają permanentny związek ze środkami transportu, lokomocji. Najpierw zmiany kwot na fakturach za olej...
Gdzie rejestrować pracowników delegowanych?

Gdzie rejestrować pracowników delegowanych?

Wbrew niektórym opiniom, firm trasnportowych i pracowników delegowanych do pracy w EU nie rejestruje się na platformie IMI. Służy do tego osobny portal zgłoszeń delegowania. System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (z j. ang. Internal Market Information...
MaWo Group w Sejmie RP

MaWo Group w Sejmie RP

Dzięki wielu staraniom, eksperci MaWo Group doprowadzili do komisji i debaty w parlamentarnej komisji ustawodawczej. Dzięki temu spotkaniu polscy parlamentarzyści mogli usłyszeć o realnych problemach związanych z wprowadzeniem przepisów Pakietu Mobilności. MaWo Group...
Samochody dostawcze do 3,5 tony wchodzą w nowe przepisy

Samochody dostawcze do 3,5 tony wchodzą w nowe przepisy

Wśród wielu wydarzeń, jakie mają wpływ na transport drogowy i w ogóle prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, umyka ważna zmiana dla pojazdów dostawczych 2,5 – 3,5 t DMC, jaka nastąpi od 20 maja 2022 roku. MaWo Group zwraca uwagę na nowe przepisy dotyczące...
Bardzo ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym

Bardzo ważna zmiana ustawy o transporcie drogowym

Zmiany dotyczą także ustawy o czasie pracy kierowców, a także innych ustaw mających wpływ na cały polski transport. Poprosiliśmy o komentarz prawnika MaWo Group, Krzysztofa Citkowskiego, specjalizującego się w przepisach dotyczących transportu. „W dniu 28...