Ile wynosi czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy?

Ile wynosi czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy?

Regulacje ustawowe odnoszące się do czasu pracy kierowców mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz ochronę innych uczestników ruchu. Do przestrzegania zasad zobowiązani są kierowcy samochodów ciężarowych, autokarów, autobusów czy wykonujący transport...
Co powinno się znaleźć w teczce osobowej kierowcy?

Co powinno się znaleźć w teczce osobowej kierowcy?

Każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jednego kierowcę, zobowiązany jest do założenia teczki osobowej, prowadzenia ewidencji czasu pracy, a także dokumentacji płacowej. Dokumentacja pracownicza kierowcy musi składać się z określonych dokumentów,...