MaWo Group od kilku lat stoi na stanowisku konieczności zmiany przepisów dotyczących rozliczania diet i ryczałtów. Stan prawny rozmija się bardzo mocno z rzeczywistością transportową. Próbowaliśmy przedostać się z tymi postulatami do Sejmu RP, czyli do tych którzy mają wpływ na legislację. Częściowo to się udało, ale nowe pomysły na ten moment powędrowały na półkę ze względu na pandemię i sytuację geopolityczną oraz ekonomiczną w Polsce i całej Europie. Jednakże przedstawiliśmy ponownie problematykę rozliczenia kierowców na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i mediów.

Wojciech Romaniuk, konsultant w branży transportowej, właściciel i prezes spółki MaWo Group zajmującej się kompleksową obsługą firm transportowych i logistycznych był prelegentem na IX Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest orędownikiem zmiany przepisów w sferze diet i ryczałtów dla zawodowych kierowców. Uważa, że dzisiejszy stan faktyczny jest niekorzystny zarówno dla przedsiębiorców transportowych, jak i kierowców. W 2021 roku doprowadził do spotkania i dyskusji w tej dziedzinie na komisji ustawodawczej Sejmu RP, z przedstawicielami wszystkich partii politycznych i ministerstwa infrastruktury. Próbuje skupić największych pracodawców transportowych przy swoim pomyśle i doprowadzić do realnych zmian w przepisach dotyczących transportu. Wojciech Romaniuk wystąpił w roli eksperta na specjalnym panelu: Transport 2050 – wizje, plany, wyzwania, na którym mówił o dietach i ryczałtach dla zawodowych kierowców i jaki mają one wpływ na koszty zarówno samego kierowcy, jak i przewoźnika. Nie od dziś wiadomo, że wspomniane diety i ryczałty podtrzymują fikcyjny stan rzeczy. MaWo Group jako odpowiedzialny przedsiębiorca zamierza doprowadzić do zmian w tych przepisach, urealnić wynagrodzenia z korzyścią zarówno dla kierowcy, jak i właściciela firmy transportowej.
https://polskikongres.pl/
#PolskiKongresPrzedsiębiorczości #prelegent #zmianyprzepisów #dieta #ryczałt #zawodowikierowcy #przedsiębiorcy #transport #firmytransportowe #przewoźnicy