Formularz kontaktowy

Załącz dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane

Instrukcja

Bardzo prosimy o wysłanie kompletu dokumentów za pośrednictwem formularza, 
bądź na adres
 viatoll@mawogroup.pl.
Niezwłoczne przekazanie informacji znacznie skróci procedurę.

a) Protokół kontroli z wszystkim załącznikami (opisy naruszeń, zawiadomienia) lub wezwanie właściciela/posiadacza pojazdu do wskazania kierującego pojazdem.

b) Potwierdzenie rejestracji pojazdu w systemie opłat.

c) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla postępowania, np.: korespondencja mailowa z konsultantami systemu viatoll itp.

d) Login i hasło do konta Viatoll niezbędny do weryfikacji salda z dnia naruszenia. Hasła i login są chronione i wykorzystywane jedynie w celu weryfikacji stwierdzonych naruszeń. W przypadku szczególnie zawiłych będziemy się z Państwem kontaktować i prosić o dodatkowe informacje lub dokumenty.