Odwołania PIP, ITD, VIATOLL

Od otrzymania decyzji o nałożeniu kary, przysługuje prawo do odwołania. Przewoźnik ma do dyspozycji 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania. Termin ten jest sztywno określony i nie podlega wydłużeniu, tzn. nie można w żaden sposób sprawić, by termin został przesunięty.

Już jednodniowe opóźnienie złożenia wniosku skutkuje bezskutecznością odwołania. Pismo odwoławcze składa się do organu wyższej instancji, za pośrednictwem. organu, który decyzję wydał. Nie jest wymagane szczegółowe wskazanie przepisów prawnych, ani też szczegółowe uzasadnienie dlaczego, zdaniem przewoźnika, kara została niesłusznie nałożona, wystarczy jedynie zgłosić do nich sprzeciw. W teorii organy administracji publicznej mają miesiąc na rozpatrzenie odwołania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nawet do dwóch miesięcy. Wobec zarządzającego transportem oraz kierowcy mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyjątkiem stosowanym wbec kierowców jest postępowanie administracyjne dotyczące systemu viatoll.

Otrzymałeś decyzję o nałożeniu kary? Zgłoś się do nas. Postaramy się pomóc.

Odwołanie VIATOLL   Odwołanie PIP ITD